Skip to content Skip to navigation

关于南京师范大学生命科学学院2019年优秀研究生毕业生推荐参评名单的公示

  跟据南京师范大学《研究生手册》和《关于评选2019届优秀研究生毕业生的通知》的相关规定,经学生自主申报,学院评审委员会讨论后,拟推荐以下同学参评南京师范大学2019年优秀研究生毕业生评选

张  露    张  伟(16博)    晋欢欢    王  丹    朱文旭    鲁  潇    李漫漫    张泽鹏

陈  露    马雪梅    戴苏云    衡  俐    孙启彪    袁  洁    刘仁绿    朱  华    孙凯文   

许艳娣    李  霞    梁世媛    徐  漫    曹媛媛    吴文秀    徐亮亮    张凤敏    撒云俐

  凡对以上公式名单有异议者,请在三日内以口头或书面形式向学院党委副书记李萍(生科院南113,025-85891719)或研究生辅导员李天雨(生科院南107,025-85891950)反映。

公示时间:2019年5月6日