Skip to content Skip to navigation

生命科学学院2016年钱福卿奖学金拟推荐研究生名单公示

根据研究生自主申报,经院学术委员会讨论评定审核后,拟推荐以下同学参评南京师范大学2016年钱福卿特别奖学金:

                                                                                 一等:宋仅星  袁洁  张雯翔 

                                                                                 二等:张驰  黄欣

凡对以上获得奖助学金的同学有异议者,请在公示期内以口头或书的形式向李萍书记(85891719,南113)或者研秘办李天雨老师(85891950,南107)联系。

公示时间:2016年4月22号----2016年4月25号。

 

 

                                     南师大生命科学学院

2016年4月22日