Skip to content Skip to navigation

公示

 

    根据《关于开展南京师范大学第十三届教书育人奖评选工作的通知》,经个人申报和院教学委员会讨论通过,我院拟推荐周长发老师为南京师范大学第十三届教书育人奖候选人,具体评审结果以学校公示为准。公示时间为2021年5月10日至5月15日,如有异议,可直接向院教务办公室(电话:85891341,邮箱:08107@njnu.edu.cn)反映。

特此公示。

                                                                                             生命科学学院

                                                                                          2021年,5月10日